رنگ خدایی

همرنگ خدا شو!

رنگ خدایی

همرنگ خدا شو!

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

پرداخت آسان قبض جریمه

پرداخت قبض جریمه از طریق ایتور
شاید وجودم به کسـی آرامش نده!!
.
.
.
.
.
.
اما همین که حرص خیلیا رو در میاره بهم انگیزه میده

#حقیقت #واقعیت
پرداخت قبض جریمه با استفاده از سایت ایتور

قبض جریمه آنلاین
زیبای من...
میدانم تو هنوز باور نداری
دلباختگی ام را
پس بیا اندکی میزبان رویاهای من باش...!

17:34
1394/02/22
#واقعیت
#دلنوشته
#عاشقانه
پرداخت قبض جریمه بانک ملی

سرویس پرداخت قبض جریمه ایتور
پرداخت قبض جریمه گاهی باید بخندی ...
... با صدای بلند ...
که کر شود آسمان ...
... و فریاد بزنی .............. دنیا ؟......
نامردم اگر با این صدای خنده نرقصونمت !
هزار نفر هم که
بیایند
و
بروند
نه خودشان مثل تو اند
نه آمدنشان
و نه رفتنشان

"تو" را میخواهم
برگرد....
سایت پرداخت قبض جریمه

سایت ایتور

پرداخت قبض جریمه
گاهی باید یه نقطه بزاری . . .
باز شروع کنی. . .
باز بخندی . . . باز بجنگی . . .
باز بیُفتی و محکمتر پاشی . . .
گاهی باید یه لبخندِ خوشگل به همه تلخی ها بزنی . . .
و بگـی . . .
مرســــــــــی که یادم دادین. . .
جز خودم هیچ کسی به دادم نمیرسه. . .
پرداخت اینترنتی قبض جریمه

قبض جریمه آنلاین

سایت پرداخت قبض جریمه
عشــ❤ـــق

👈خودش بــوجودمـیاد👉

نیاز ے به این

دوستـــ👫ــیها ے

بی هدف نیست

دلتُ وادار به

عـا شقــ💑ـی نکـن

کـه بـعـد مـجبور بشـی❗

خـیـانـــ🙅ـت کـنی ...!🌟💫💓💫🌟
پرداخت قبض جریمه

پرداخت قبض جریمه با استفاده از سایت ایتور
و سکوت چه زیباست

وقتی میدانی همه دروغ می گویند…#واقعیت #واقعیت #واقعیت
قبض جریمه

پرداخت قبض جریمه بانک ملی
نباید به مردهای شاعر دل باخت
مردهای سیاست بهترند.
در جنگ عشق، مغلوبِ انفجار و تیر و ترکش باشی،
بهتر است تا استعاره و سجع.

#عاشقانه #جنگ #سیاست
سرویس پرداخت قبض جریمه ایتور